جمعه , 26 دی 1399

مرکز مشاوره دانشجوئی

تحولات و تغییرات گسترده در عرصه های گوناگون علم، فناوری و ارتباطات از مهمترین ویژگی های عصر حاضر است که آثار آن در تمامی ابعاد زندگی قابل مشاهده است. این تغییرات از طرفی موجبات آسایش انسان را فراهم می کنند و از طرف دیگر او را با چالش ها و مسایل فراوانی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی مواجه می سازند به گونه ای که انسان ها برای زندگی در دنیای امروز و رشد همه جانبه در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی باید از توانایی ها و مهارت های خاصی برخوردار باشند.

دانشگاه ها و محیط های دانشجویی نیز که در برگیرنده بخش قابل ملاحظه ای از جوانان و نخبگان جامعه اند متاثر از فضای در حال گذار موجود درگیر چالش ها و دگر گونی های زیادی شده اند. دانشجویان دانشگاه ها به لحاظ حساسیت دوران رشد و تحصیل خود و شرایط خاص این مقطع از زندگی، به ویژه در بدو ورود به دانشگاه، فشارهای روانی و اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند که از آن جمله می توان به گسستن از زندگی قبلی در خانواده، ورود به زندگی دانشجویی و نیاز به سازگاری با محیط دانشگاه، مدیریت مسایل تحصیلی، معیشتی و عاطفی اشاره کرد.

با عنایت به این مسایل و مشکلات و دغدغه های جامعه دانشگاهی در این خصوص، ضرورت تاسیس جایگاهی به منظور تامین و توسعه سلامت روانی در فضای دانشگاه ها و ارایه مداخلات پیشگیرانه، مشاوره ای و درمانی آشکار می شود .

دانشگاه آزاد اسلامی افتخار دارد با حضور در اقصی نقاط کشور، آموزش عالی را در بین آحاد جامعه گسترش داده و علاوه بر اجرای اصول آموزشی و پژوهشی، اهتمام ویژه ای به مسایل فرهنگی، اخلاقی و ارتقای سلامت نسل جوان و دانشجویان داشته است .

در این راستا و برای ارایه خدمات مشاوره ای و درمانی، مراکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی سلامت روان در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب این آئین نامه تشکیل می شوند در این آیین نامه واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه به اختصار « واحد» و مرکز مشاوره دانشجویی « مرکز مشاوره » نامیده می شود.

تعاریف :

یکی از نیازهای اساسی انسان برای زندگی موفقیت آمیز برخورداری از آرامش و امنیت خاطر در زمینه های تربیتی ، روانی و اجتماعی است .هدف اصلی راهنمایی و مشاوره تسهیل رشد شخصیتی و روانی فرد به سمت یک بلوغ اجتماعی و تعالی بخشیدن آن است عوامل متعددی وجود دارد که انسانها را در ابعاد شخصی ، خانوادگی ، تحصیلی ، شغلی و ارتباطات بین فردی به سوی مسائل و مشکلات عدیده ای سوق می دهد .

۱- مشاور کیست :

مشاور فردی است که پس از تحصیل در رشته های علمی مربوط، توانایی یاری رساندن به مراجعان را پیدا کرده باشد. او کسی است که زندگی و معنی آنرا درک می کند به اصول حرفه ای خود پایبند است و به ارزشهای والای انسانی و اخلاقی متعهد است.

۲- مشاوره چیست ؟

مشاوره رابطه حضوری بین یک فرد متخصص با مراجعه کننده است که طی آن مشاور با استفاده از علم، دانش، مهارت و توانایی های خود به مراجعه کننده کمک می کند تا درک و شناخت بهتری از مسائل و موقعیت خود به دست آورد وبه مطلوبترین شکل از توانایی، استعداد و امکانات خود بهره گیرد و قادر گردد در مواجهه با پیشامدها و مشکلات زندگی به گونه ای مناسب و عاقلانه تصمیم گیری کند.